• ۱۳۹۸ دوشنبه ۴ شهريور
  • اِلأِثنين ٢٤ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Monday, August 26, 2019
تلفنهای ضروری بیمارستان آیت اله کاشانی
اطلاعات بیمارستان       51036200      
اطلاعات کلینیک 51036222
روابط عمومی 51036346
سوپروایزر 51036300
پذیرش کلینیک 51036340
پذیرش آزمایشگاه 51036423
پذیرش تصویربرداری 51036212
پذیرش پاتولوژی 51036328
پذیرش بستری  51036332
بخش جراحی مردان 51036269
بخش جراحی زنان 51036243
بخش داخلی  51036265
بخش اطفال 51036450
بلوک زایمان 51036441
ICU 51036403
CCU 51036442
NICU 51036436
بخش پست پارتوم 51036270
بخش پست CCU 51036362
بخش اورژانس 51036457
داروخانه سرپایی 51036273
انتظامات و  نگهبانی 51036345