• ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور
  • اِلأَحَّد ١٥ محرم ١٤٤١
  • Sunday, September 15, 2019
کلیدواژه: 46435
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ يکشنبه ۲۲ مرداد، ساعت 20:58
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۶/۶/۲۷

منشور حقوق بیمار

محورها :

محور اول : دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است .

محور دوم : اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد .

محور سوم : حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود .

محور چهارم : ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار ( حق حلوت ) و رعایت حق رازداری باشد .

محور پنجم : دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است .

بیمار حق دارد : در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب ، موثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی ، فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد .

بیمار حق دارد : محل بستری ، پزشک ، پرستار و سایر اعضای گروه معالج را در صورت تمایل بشناسد .

بیمار حق دارد : در خصوص مراحل تشخیص ، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصا و یا در صورت تمایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج درخواست نماید . بطوریکه در فوریت های پزشکی این امر نباید منجر به تاخیر در ادامه درمان یا تهدید جانی بیمار گردد .

بیمار حق دارد : قبل از معاینات و اجرای درمان اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روش ها را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب شیوه نهایی درمان مشارکت نماید .

بیمار حق دارد : در صورت  تمایل  شخصی و عدم  تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود از خاتمه درمان را اعلام و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید .

بیمار حق دارد : جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی ، نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج استعلام صورت می گیرد ، اطمینان حاصل نماید .

بیمار حق دارد : از راز داری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج برخوردار باشد . لذا حضور بالینی افرادی که مستقیما در روند درمان شرکت ندارند موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود .

بیمار حق دارد : از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری ، انتقال و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید .

بیمار حق دارد : با کسب اطلاع کامل از نوع فعالیت های آموزشی و پژوهشی بیمارستان که بر روند سلامتی و درمان او موثرند تمایل و رضایت شخصی خود به مشارکت درمانی را اعلام و یا در مراحل مختلف پژوهشی از ادامه همکاری خودداری نماید .

بیمار حق دارد : در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در سایر مراکز درمانی ، قبلا از مهارت گروه معالج ، میزان تعرفه ها و پوشش بیمه ای خدمات در مرکز درمانی مقصد مطلع گردد .

کلیدواژه
آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha